Minimizing Nordmøre Grid Bar Spaces in an Australian Penaeid Fishery

Cover date: 
2018
Author(s): 
Matt K. Broadhurst, Russell B. Millar, and Andrew Dingle
doi: 
https://doi.org/10.7755/MFR.80.1.2